Profil

Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia disingkat APPJJI adalah organisasi yang bersifat nirlaba dan terbuka yang pusatnya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. APPJJI didirikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945 pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu empat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Susunan Dewan Pengurus Pusat APPJJI Periode 2023 - 2026

Dewan Penasehat

 • Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D.
 • Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls.
 • Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
 • Prof. Dr. M. Atwi Suparman, M.Sc.
 • Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M. Sc., MBA., Mphil., MA.
 • Prof. Drs. T. Basaruddin, M.Sc., Ph.D.
 • Dr. Purwanto, MP.d
 • Drs. Sodikin, M.Pd
 • Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara, S.Si., S.Kom.
 • Dr. Ir. Bambang Riyanta, S.T., M.T.

Dewan Pengurus Pusat (DPP)

Ketua

 • Muhammad Husni Arifin, S.Ag., M.Si., Ph.D.

Wakil Ketua

 • Mohammad Adning, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris

 • Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si.

Wakil Sekretaris

 • Ni Made Ayu Krisna Cahyadi, S.E., M.E.

Bendahara

 • Heny Kurniawati, S.ST., M.Kes.

Sekretariat

 • Rizki Shafaruddin Ahmad, S.SI
 • Arsri Agusti, S.Ds.
 • Sri Astuti, S.Kom.

Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu

 • Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M. (Ketua)
 • Rambu Naha, S.I.Kom., M.I.Kom. (Wakil Ketua)
 • Dr. Siti Julaeha, M.A. (Anggota)
 • Bella Koes Paulina Cantik, S.T. M.Eng (Anggota)
 • Dr. Prasetyarti Utami, S.Si., M.Si. (Anggota)
 • Siti Mutmainah, S.Si. M.Pd (Anggota)
 • Fawziah Rahmadiyan Zuhairi, S.Si., M.Sc. (Anggota)

Bidang Pengembangan Organisasi

 • Dr. Teguh Prakoso, S.Pd., M.Hum. (Ketua)
 • Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D. (Wakil Ketua)
 • Ramdhan Kurniawan, S.ST.Par., M.M. (Anggota)
 • Erick Dzaki, S.Kom, M.Kom (Anggota)
 • Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd. (Anggota)
 • Dr. Anita Maharani, S.E., M.M. (Anggota)

Bidang Humas, Media, dan Publikasi

 • Adhi Susilo, S.Pt., M.Biotech.St., Ph.D. (Ketua)
  Agniya Thahira, S.M., M.M. (Wakil Ketua)
  Dr. Donni Junipriansa, S.Pd., S.E., M.M. (Anggota)
  Eka Julianti, S.Kom., MMSI. (Anggota)
  Niesrina Trixie Nur Imania, S.S. (Anggota)
  Dian Nurdiana, S.Kom., M.Kom. (Anggota)

Bidang Pengkajian, Seminar, dan Konferensi

 • Dr. Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si. (Ketua)
 • Dr. Rangga Firdaus, S.Kom., M.Kom. (Wakil Ketua)
 • Azalia Gerungan, B.Bus., M.Sc. (Anggota)
 • M. Jeffri Arlinandes Chandra, S.H., M.H. (Anggota)
 • Fauzy Rahman Kosasih, S.S., M.Pd. (Anggota)
 • Dr. E. Andriansyah, S.E., M.M. (Anggota)

Territory Map